Ajánlatkérés

Általános Szerződési Feltételek

Általános információk

1.1. A Szolgáltató adatai

A www.fleetprom.com weblap üzemeltetője:

Cégnév: Fleetprom Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Kisfaludy utca 26.
Ügyvezető: Boros János
Cégjegyzékszám: 09 09 031113
Adószám: 27084511209
Statisztikai számjel: 27084511 6190 113 09
E-mail cím: janos.boros@fleetprom.com
Tárhelyszolgáltató neve: DOTROLL KFT.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@dotroll.com

1.2. Fogalmak

Szolgáltató: a weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált szolgáltatásokra árajánlatot nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy
Ajánlatkérő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a weboldalon kínált szolgáltatásokra árajánlatot kért
Felek: a Szolgáltató és az Ajánlatkérő együttesen
Árajánlat: az Ajánlatkérő által kiválasztott szolgáltatás tartalmát, általános forgalmi adóval növelt, bruttó árát tartalmazó, Szolgáltató által elektronikus formában megküldött ajánlat

Ingyenes tesztidőszak

A szerződés létrejötte és időtartama

A szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között az online regisztrációval, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A próbaidőszak időtartama 2 hét, amely alatt a Megrendelő valós adatokkal próbálhatja ki a GPS nyomkövető eszközt.

Szolgáltatás nyújtása

A Szolgáltató GPS nyomkövetési szolgáltatásokat nyújt, beleértve a járműkövetést, valós idejű helymeghatározást, útvonal- és megállóelemzést, valamint okmánykezelést és karbantartási terveket

Díjak és fizetési feltételek

A próbaidőszak alatt a szolgáltatás ingyenes. Ha a Megrendelő a próbaidőszak után tovább szeretné használni az eszközt, automatikusan havidíjat számlázunk minden hónapban. Az aktuális árakat az "Árak" menüpontban találja meg.

Eszköz visszaküldése

Amennyiben a Megrendelő nem szeretné tovább használni az eszközt a próbaidőszak után, köteles azt visszapostázni a következő címre: Fleetprom Kft. 4024 Debrecen, Kossuth utca 9/a. A visszaküldés költségeit a Szolgáltató állja. Javasoljuk, hogy nyomon követhető postai szolgáltatást válasszon a biztonság érdekében.

Nem visszaküldött eszköz

Ha a Megrendelő nem küldi vissza a készüléket a próbaidőszak letelte után, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a GPS nyomkövető és a benne lévő SIM kártya értékét, amely 25 000 Ft + ÁFA.

Tesztidőszak hosszabbítása

Van lehetőség tesztidőszak hosszabbítására is, a részletekről tájékozódjon az ügyfélszolgálaton.

Az ajánlatkérés menete

Az ajánlatkéréshez ki kell tölteni a megjelenő mezők adatait. Az ajánlatkérő és a csomag alábbi adatait kötelezően meg kell adni: ajánlatkérő neve, cég neve, e-mail címe, telefonszáma. Az adatok kitöltése után a Küldés gombra kattintva kerül sor az ajánlatkérés véglegesítésére és feladására.

A Szolgáltató az ajánlatkérés teljesítése céljából kezelheti az ajánlatkérő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

2.3. Ajánlatkérés visszaigazolása, megküldése

A Szolgáltató az ajánlatkérés megérkezését követően köteles az ajánlatkérő részére az ajánlatkérést e-mailben visszaigazolni. Ennek technikai jellegű hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható. Szolgáltató az ajánlatot legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 72 órán belül küldi meg.

Panaszkezelés

Amennyiben az Ajánlatkérőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy az ajánlatkéréssel kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:

e-mail: ertekesites@fleetprom.com
telefon: 703150226
postai cím: 4033 Debrecen, Kisfaludy utca 26.

A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül az Ajánlatkérőt tájékoztatja. Amennyiben Ajánlatkérő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ajánlatkérőkre terjed ki.
Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF az Ajánlatkérő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.
Az ÁSZF határozatlan időre szól.
Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő ajánlatkérésekre az ajánlatkérés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.